Home  :  วิธีการสั่งซื้อ  :  เกี่ยวกับเรา  :  แจ้งการชำระค่าสินค้าและติดต่อเรา  
 

สื่อประกอบการสอนฟิสิกส์
ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม 6
สื่อประกอบการเรียนการสอน ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม 6
version 1.5
     
content :
เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง
1.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
2. ฟิสิกส์อะตอม
3. ฟิสิกส์นิวเคลียร
ครอบคลุมทั้งสาระพื้นฐานและเพิ่มเติม ใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.ปลาย   
 
นำเสนอในรูปแบบ : เอกสารที่พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอต์ฟเวิร์ด สไลด์ Power Piont และมีสื่อแอนมิเมชัน(ภาพเคลื่อนไหว/การแสดงหรือการสาธิตการทดลองเสมือนจริง) ครบทุกบท ทุกหน่วย 
 
เหมาะสำหรับ/การนำไปใช้ : ใช้ประกอบเป็นสื่อการการเรียนและการสอนสาระฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม 6 ในระดับชั้น ม.ปลาย ในรูปแบบใบความรู้, ใบงาน, แบบฝึกหัด, ตลอดจนใช้บรรยายหรือนำเสนอ presentation โดยใช้สไลด์ Power Point ,ทำเอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้, ทำ Lab เสมือนจริง, ทำห้องสมุดดิจิตอล( E-Libary),  และสำหรับนักเรียนใช้สืบค้นทำรายงานส่งครู,  นำไปทำ E-book โดยไม่ต้องพิมพ์ ฯลฯ
 

ชนิด/จำนวน : ซีดีรอมจำนวน 1 แผ่น

ปกติ 250 บาท ลดเหลือ 150 บาท
ราคา ฿150.00 จำนวน
14-08-2012 Views: 23751


สื่อประกอบการสอนฟิสิกส์

    14-08-2012
  • ฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม 6


 
  Copyright©2014 webdatasci.com