Home  :  วิธีการสั่งซื้อ  :  เกี่ยวกับเรา  :  แจ้งการชำระค่าสินค้าและติดต่อเรา  
 

สื่อประกอบการสอนชีววิทยา
ชีววิทยาพื้นฐานและเพิ่มเติม 4
 version 1.5    
content :
เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง
บทที่ 12 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
บทที่ 13 การสังเคราะห์ด้วยแสง
บทที่ 14 การสืบพันธุ์ของพืชดอก
บทที่ 15 การตอบสนองของพืช

         
ครอบคลุมทั้งสาระพื้นฐานและเพิ่มเติม เล่ม 4 ใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.ปลาย  

นำเสนอในรูปแบบ : เอกสารที่พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอต์ฟเวิร์ด สไลด์ Power Piont มีสื่อการทดลอง และ/หรือการแสดงภาพเคลื่อนไหว แอนนิเมชัน ภาพประกอบสี   


เหมาะสำหรับ : ใช้ประกอบเป็นสื่อการสอนสาระชีววิทยาพื้นฐานและเพิ่มเติม 4  ในระดับชั้น ม.ปลาย ในรูปแบบใบความรู้, ใบกิจกรรม, ใบงาน, แบบทดสอบ, สรุปย่อ,  นำเสนอ presentation โดยใช้ Power Point ,ทำเอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้,  สำหรับนักเรียนใช้ทำรายงานส่งครู,  นำไปทำ E-book โดยไม่ต้องพิมพ์ ฯลฯ

ปกติ 250 บาท ลดเหลือ 150 บาท

ราคา ฿150.00 จำนวน
14-08-2012 Views: 45406


สื่อประกอบการสอนชีววิทยา

    14-08-2012
  • ชีววิทยาพื้นฐานและเพิ่มเติม 4


 
  Copyright©2014 webdatasci.com